Společnost se věnuje

1) zprostředkování a zajištění finančních prostředků ve formě bankovních a nebankovních úvěrů a půjček

2) zprostředkováním finančních investic a investičních záměrů1naše společnost je připravena jednat s klienty jak v kancelářích našeho pražského sídla, tak v sídle klienta. Naši klienti se rekrutují z řad podnikatelů, kteří z nejrůznějších důvodů chtějí sáhnout po zajímavé možnosti výhodného financování svých záměrů, popřípadě z podnikatelů, kteří potřebují soukromými prostředky nahradit nebo doplnit možnost bankovního financování

  • po důkladné analýze záměru klienta vyhodnocujeme

a) možnost poskytnutí půjčky nebo úvěru

b) podmínky (úroková sazba – délka úvěru..)

c) požadavky na zajištění úvěru

d) zdroj poskytovaného úvěru

  • s poskytovatelem úvěru/půjčky potom dojednáme podmínky smlouvy o půjčce, formu a podmínky záruky a případně zástavy
  • při své práci spolupracujeme s řadou odborných externích společností – jak hodnotitelů záměru, tak společnosti, které můžou v realizaci záměru klientům pomoci (právní spol., poradenské firmy atd..)
  • v oblasti finančních investic spolupracujeme s bankami z celého světa a investičními fondy, mezi nimiž vyhledáme produkty, které mohou být pro naše klienty zajímavé a následně s klienty, prostřednictvím našich obchodních partnerů, finanční investice připravujeme